1          2          3          4          5          6          7
     08:00
     08:50
     09:00
     09:50
     10:00
     10:50
     11:00
     11:50
     12:00
     12:50
     13:00
     13:50
     14:00
     14:50
   Luni  germană  DD  română  română  matematică  

 engleză /

 franceză /

 germană

 chimie  
   Marți  informatică  biologie  informatică  matematică  matematică

 germană /

 engleză

 
   Miercuri

 

 informatică  istorie  fizică  economie

 germană /

 engleză 

 germană /

 engleză

   Joi

 germană /

 englezî

 geografie  matem,atică

 germană /

 engleză

 română

 engleză /

 franceză /

 germană

 
   Vineri  dirigenție  fizică  fizică  sport

 germană /

 engleză

 informatică