Științele naturii, bilingv engleză

Nr.crt.
  Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    TĂNASE LOREDANA 2
2   Chimie    BĂLAȘA DOINA 2
3   Dirigenție    ANDREI STELUȚA 1
4   Educație fizică    SOARE DORU 1
5   Filosofie    ANDREESCU ALISS 1
6   Fizică    OPREA SANDA 3
7   Geografie    DĂNILĂ AURELIA 1
8   Informatică    CHICHIRIM MIRELA 1
9   Istorie    LUPU MIHAI 1
10   Limba engleză    ANDREI STELUȚA 6
       ȘOȘOIU SILVIA 5
11   Limba franceză    GHEORGHE FLORENTINA 2
12   Limba germană    BOCIOAGĂ ANCA 2
13   Limba română    ROȘIORU AMALIA 3
14   Matematică    FRECUȘ VIORICA 4
15   Religie    MINDIRIGIU EDUARD 1