Științele naturii , bilingv engleză

Nr.crt.
  Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    DEANCU MIHAELA 2
  Chimie    TONE GINA 2
3   Dirigenție    ANDREESCU ALISS 1
5   Economie    ANDREESCU ALISS 1
6   Educație fizică    SOARE DORU 1
7   Fizică    OPREA LUCIAN 3
8   Geografie    HRIȚCU CLAUDIA 1
9   Informatică    CHICHIRIM MIRELA 2
10   Istorie    PETCU NEGUȚA 1
11   Limba engleză    CHERAMIDOGLU DOINA 6
       CRĂCIUN DANIELA 5
12   Limba franceză    GRAPĂ DOINA 2
13   Limba germană    CUCIUC LILIA 2
14   Limba română    NISTORESCU MARIANA 3
15   Matematică    DERMENGIU ALINA 4
16   Religie    MINDIRIGIU EDUARD 1