Științele naturii

Nr.crt.
     Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    TĂNASE LOREDANA 2
2   Chimie    SIMION LUMINIȚA 3
3   Dirigenție    NICULESCU FLORINA 1
4   Economie    FULEA NICOLAE 1
5   Educație fizică    MORARU GHEORGHE 1
6   Fizică    OPREA LUCIAN 3
7   Geografie    DĂNILĂ AURELIA 1
8   Informatică    DUMITROF GABRIELA 2
9   Istorie    PETCU NEGUȚA 1
10   Limba engleză    NICULESCU FLORINA 3
11   Limba franceză    ZAHARIA CRISTINA 2
12   Limba română    GHINEA MIRELA 4
13   Matematică    PETRE CRISTINA 4
14   Religie    MINDIRIGIU EDUARD 1