Științe sociale

Nr.crt.
           Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    BĂTRÎNCĂ ADINA 2
2   Chimie    TONE GINA 2
3   Dirigenție    GHEORGHE FLORENTINA 1
4   Educație antreprenorială    ANDREESCU ALISS 1
5   Educație fizică    DINCĂ AURELIA 2
  Educație muzicală    STÂNGĂ MARIA 1
7   Educație plastică    PINTILIE GABRIEL 1
8   Fizică    NICOLESCU ADRIAN 3
9   Geografie    DĂNILĂ AURELIA 1
10   Informatică    DUMITROF GABRIELA 2
11   Istorie    PETCU NEGUȚA 1
12   Limba engleză    ARIF ANDALUZIA 6
13   Limba franceză    GHEORGHE FLORENTINA 2
14   Limba germană    BOCIOAGĂ ANCA 2
 15   Limba italiană    GHEORGHE FLORENTINA 1
 16    Limba latină    STAN DANIELA 1
17   Limba română    ROȘIORU AMALIA 3
18   Matematică    PETRIȘOR IOAN 2
19   Psihologie    GEOGLOVAN DANIEL 2
20   Religie    MINDIRIGIU EDUARD 1