Științele naturii

Nr.crt.
 Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    DEANCU MIHAELA 2
2   Chimie    DUMITRU MONICA 2
3   Dirigenție    DEANCU MIHAELA 1
4   Educație antreprenorială    ANDREESCU ALISS 1
5   Educație fizică    MORARU GHEORGHE 2
6   Educație muzicală    STÂNGĂ MARIA 1
7   Educație plastică    PINTILIE GABRIEL 1
8   Fizică    NICOLESCU ADRIAN 3
9   Geografie    HRIȚCU CLAUDIA 1
10   Informatică    GIUGLEA LAURA 2
11   Istorie    MARINESCU MARINA 1
12   Limba engleză    POPESCU ILEANA 2
13   Limba franceză    ZAHARIA CRISTINA 2
14   Limba germană    CUCIUC LILIA 2
15   Limba română    CÎRLIGEANU ANCA 4
16   Matematică    PETREA CRISTINA 4
17   Psihologie    GEOGLOVAN DANIEL 1
 18     Religie    MINDIRIGIU EDUARD 1