Științele naturii bilingv germană / franceză

Nr.crt.
 Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    BĂTRÎNCĂ ADINA 2
2   Chimie    TONE GINA 2
3   Dirigenție    MORARU GHEORGHE 1
4   DNL    DĂNILĂ AURELIA 1
5   Educație fizică    MORARU GHEORGHE 1
6   Educație muzicală    STÂNGĂ MARIA 1
7   Educație plastică    BURCEA FLORICA 1
8   Fizică    OPREA LUCIAN 3
9   Geografie    DĂNILĂ AURELIA 1
10   Informatică    CHICHIRIM MIRELA 3
11   Istorie    MARINESCU MARINA 1
12   Limba engleză    MIRCEA LAVINIA 2
13    Limba franceză    ZAHARIA CRISTINA 5
14   Limba germană    CHRISTIAN PETER 2
       TÂRHOACĂ CORA 4
15   Limba română    RADU LUMINIȚA 4
16   Logică    GEOGLOVAN DANIEL 1
17   Matematică    PETRIȚOR IOAN 4
18   Religie    STAN DANIELA 1