Științele naturii intensiv engleză

Nr.crt.
 Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    BĂTRÎNCĂ ADINA 2
2   Chimie    TONE GINA 2
 3    Dirigenție    TONE GINA 1
4   Educație fizică    SOARE DORU 1
5   Educație muzicală    STÎNGĂ MARIA 1
6   Educație plastică    BURCEA FLORICA 1
7   Fizică    NICOLESCU ADRIAN 3
8   Geografie    DĂNILĂ AURELIA 1
9   Informatică    CHICHIRIM MIRELA 3
10   Istorie    MARINESCU MARINA 1
11   Limba engleză    MATEI BIANCA 4
       ȘOȘOIU SILVIA 4
12   Limba franceză    GRAPĂ DOINA 2
13   Limba germană    CUCIUC LILIA 2
14   Limba română    NISTORESCU MARIANA 4
15   Logică    GEOGLOVAN DANIEL 1
16   Matematică    PETRIȘOR IOAN 4
17   Religie    STAN DANIELA 1