Matematică - informatică

Nr.crt.
 Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    BĂTRÎNCĂ ADINA 2
2   Chimie    BĂLAȘA DOINA 2
3   Dirigenție    CÎRLIGEANU ANCA 1
4   Educație fizică    SOARE DORU 1
5   Educație muzicală    STÂNGĂ MARIA 1
6   Educație plastică    BURCEA FLORICA 1
7   Fizică    NICOLESCU ADRIAN 3
8   Geografie    HRIȚCU CLAUDIA 1
9   Informatică    DUMITROF GABRIELA 4
10   Istorie    MARINESCU MARINA 1
11   Limba engleză    MIRCEA LAVINIA 2
12   Limba franceză    FRENȚIU OLIVIA 2
13   Limba germană    CUCIUC LILIA 2
14   Limba română    CÎRLIGEANU ANCA 4
15   Logică    GEOGLOVAN DANIEL 1
16   Matematică    CHICHIRIM NELU 4
17   Religie    MINDIRIGIU EDUARD 1