Matematică - informatică , intensiv informatică

Nr.crt.
 Disciplina
Numele și prenumele profesorului
Ore/săpt.
1   Biologie    BĂTRÎNCĂ ADINA 2
2   Chimie    TONE GINA 2
3   Dirigenție    RĂVOIU DANIELA 1
4   Educație fizică    MORARU GHEORGHE 1
5   Educație muzicală    STÂNGĂ MARIA 1
6   Educație plastică    PINTILIE GABRIEL 1
7   Fizică    OPREA SANDA 3
8   Geografie    DĂNILĂ AURELIA 1
9   Informatică    RĂVOIU DANIELA 6
       CHICHIRIM MIRELA 3
10   Istorie    MARINESCU MARINA 1
11   Limba engleză    MIRCEA LAVINIA 2
12   Limba franceză    FRENȚIU OLIVIA 2
13   Limba germană    DIAMANDI LAURENȚIU 2
14   Limba română    CĂRLIGEANU ANCA 4
15   Logică    ȚEPELUȘ LILIANA 1
16   Matematică    PETRE CRISTINA 4
17    Religie    MINDIRIGIU EDUARD 1