COORDONATOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘI EXTRAȘCOLARE - prof. BĂRĂITARU JANETTA DANIELA

CONSILIER ETICĂ - prof.dr. RADU LUMINIȚA

COORDONATOR GIMNAZIU - prof. NEICU MARIA

 

COMISIA PENTRU REALIZAREA ORARULUI ȘCOLII

 • Prof. GEARÂP MIHAELA - responsabil
 • Prof.dr. NICOARĂ VASILE - membru
 • Prof. TĂNASE LOREDANA ELENA - membru
 • Prof. GIUGLEA LAURA ANTOANETA - membru

COMISIA PENTRU IMAGINE ȘI SITE-UL ȘCOLII

 • Prof.GHEORGHE FLORENTINA - responsabil
 • BOSINCEANU DORINA - administrator site
 • DRAGOMIR RADU - administrare LCD-uri
 • SIMULA IONELA- organizare expoziții
 • PAȚĂ MIHAELA - organizare târguri și evenimente de promovare

COMISIA SNAC

 • Prof. GEARÂP MIHAELA - coordonator
 • Prof. MARINESCU MARINA ANTOANETTA - membru
 • Prof. ROȘIORU AMALIA MARIA - membru
 • Psiholog ONCIUL ELENA - membru

COMISIA DE BURSE ȘCOLARE,TRANSPORT ȘI ALOCAȚII

 • Prof. DOGĂRESCU ADINA CARMEN - responsabil
 • Prof. PETCU NEGUȚA - membru
 • Prof. STÎNGĂ MARIA - membru 
 • BOSINCEANU DORINA - membru
 • ȚĂRANU LILIANA - membru
 • VĂLEANU LAURA - membru

COMISIA DE GESTIONARE SIIIR

 • Prof.dr. VASILE NICOARĂ  - președinte
 • VĂLEANU LAURA - administrator SIIIR
 • BOSINCEANU DORINA  - membru
 • IȘVANCA SILVIU - membru
 • PAȚA MIHAELA - membru
 • DRAGOMIR RADU - membru

COMISIA DE CURRICULUM  

 • Prof. MORARU GHEORGHE - responsabil
 • Prof. ARIF ANDALUZIA - membru
 • Prof. GEARÂP MIHAELA - membru
 • Prof. GACHE FLORIAN AURELIAN - membru
 • Prof. DUMITROF GABRIELA - membru

COMISIA PENTRU FORMARE ȘI PERFECȚIONARE CONTINUĂ 

 • Prof. ZAHARIA CRISTINA ELENA - responsabil
 • Prof. DIAMANDI LAURENȚIU - membru
 • Prof. NICULESCU FLORINA JASMINE - membru
 • Secretar șef BOSINCEANU DORINA - membru
 • Laborant VĂLEANU LAURA - membru

COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 • Prof.dr. NICOARĂ VASILE - președinte
 • Prof. CUTOVA JENIȚA - responsabil
 • PAȚA MIHAELA - secretar
 • Prof. NEICU MARIA - responsabil gimnaziu
 • DOBRINAȘ GABRIELA - membru
 • DRAGOMIR RADU - membru
 • VĂLEANU LAURA - membru
 • PĂTRUȚ MARICICA - membru
 • RIZEA VIOREL - membru

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

 • Dir.adj. TĂNASE LOREDANA  ELENA- președinte
 • Prof. DRĂGAN DUMITRU - vicepreședinte
 • IȘVANCA SILVIU  - responsabil implementare
 • ȚĂRANU LILIANA - secretar
 • PAȚĂ MIHAELA - membru
 • DRAGOMIR RADU - membru
 • VĂLEANU LAURA - membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI , A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

 • Prof. GEOGLOVAN DANIEL VICENȚIU - responsabil
 • Prof. DERMENGIU ALINA - membru
 • Prof. dr. CÎRLIGEANU ANCA EVELINA - membru
 • Prof. dr. RADU LUMINIȚA - membru
 • Prof. PLOPEANU SORINA - membru
 • Psiholog ONCIUL ELENA - membru

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

 • Prof. BĂRĂITARU JANETTA - DANIELA - responsabil
 • Prof . MARINESCU MARINA – membru (coordonare evenimente istorice)
 • Prof. DINCĂ AURELIA – membru (cordonare evenimente sportive)
 • Prof. ROȘIORU AMALIA  – membru (coordonare evenimente culturale și artistice)
 • Prof. GHEORGHE FLORENTINA – membru (coordonare proiecte europene)
 • Psiholog ONCIUL ELENA – membru (coordonare proiecte din mediul social defavorizat

COMISIA PENTRU CONCURSURI ȘI OLIMPIADE

 • Prof. CHICHIRIM MIRELA - responsabil
 • Prof. CONSTANTINESCU GABRIELA - membru
 • Prof. BELCIN  LUMINIȚA - membru
 • Prof. ZÎRNĂ CĂTĂLIN – membru
 • Prof. CONTANU MIHAI - membru

COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI

 • Prof. dr. NICOARĂ VASILE - președinte
 • ȚĂRANU LILIANA - secretar
 • Prof. CHICHIRIM MIRELA - membru
 • Prof. MARINESCU MARINA ANTOANETTA - membru

COMISIA DE RECEEPȚIE BUNURI ȘI SERVICII

 • Prof. TĂNASE LOREDANA - președinte
 • PAȚĂ MIHAELA - membru
 • PĂTRUȚ MARICICA - membru
 • VĂLEANU LAURA - membru

COMISIA PRIVIND SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE

 • Prof.dr. NICOARĂ VASILE - președinte
 • Prof. ZAHARIA CRISTINA - membru
 • Metodist CCD POPESCU LAVINIA - membru

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

 • Prof. GEOGLOVAN DANIEL VICENȚIU - responsabil
 • Prof. CURTI-HASAN REIHAN AISER- membru
 • Prof. MORARU GHEORGHE - membru
 • Prof. GIUGLEA ANTOANETA LAURA - membru
 •                                                              - comitet părinți
 •                                                              - reprezentant Consiliu local
 •  BURLIBAȘA CRISTIANA                    - reprezentant elevi