În anul școlar 2021 - 2022 , Comisia de evaluare și asigurare a calității va avea următoarea componență:

  • Prof. DRĂGAN DUMITRU - responsabil
  • Prof. ARIF ANDALUZIA - membru
  • Prof. GIUGLEA ANTOANETA LAURA - membru
  • DUMITRESCU MARIANA   - comitet părinți
  • POPESCU CRISTIANA      - reprezentant Consiliu local
  • MURARIU OLIVIA-MARIA  - reprezentant elevi