În anul școlar 2022 - 2023 , Comisia de evaluare și asigurare a calității va avea următoarea componență:

  • Prof. DRĂGAN DUMITRU - responsabil
  • Prof. ARIF ANDALUZIA - membru
  • Prof. GIUGLEA ANTOANETA LAURA - membru
  • DRĂGAN EUGEN-ROMEO   - reprezentant părinți
  •                                                - reprezentant Consiliu local
  • BASALIC EMA-GABRIELA  - reprezentant elevi