În anul școlar 2020 - 2021 , Comisia de evaluare și asigurare a calității va avea următoarea componență:

  • Prof. GEOGLOVAN DANIEL VICENȚIU - responsabil
  • Prof. CURTI-HASAN REIHAN AISER - membru
  • Prof. MORARU GHEORGHE - membru
  • Prof. GIUGLEA ANTOANETA LAURA - membru
  •                                                                - comitet părinți
  •                                                                - reprezentant Consiliu local
  • BURLIBAȘA CRISTIANA  - reprezentant elevi