ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CNMB ÎN URMA REPARTIZĂRII COMPUTERIZATE DIN 12 IULIE 2019

Perioada de înscriere :

LUNI , 15 iulie 2019 , între orele 10,00 – 12,00 ; 12,30 – 15,30 ;

MARȚI ,16 iulie 2019 , între orele 10,00 – 12,00 ; 12,30 – 15,30 ;

MIERCURI , 17 iulie 2019 – ÎNCHIS (școala este centru de examen la titularizare) ;

JOI ,18 iulie 2019 , între orele 10,00 – 12,00 ; 12,30 – 15,30 .

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte :                                                                   

  1. Cererea de înscriere ( formular tip de la secretariat) ;
  2. Copie simplă CI elev și originalul pentru conformitate ;
  3. Copie simplă Certificat de naștere elev și originalul pentru conformitate ;
  4. Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a (original) ;
  5. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII ( original) ;
  6. Fișa medicală (original) ;
  7. Copie simplă CI ambii părinți cu menționarea numărului de telefon și a adresei de e-mail ;
  8. Cerere studiu religie ( formular tip de la secretariat) dacă se optează pentru participarea la orele de religie.

Toate documentele vor fi aduse într-o singură folie de plastic.

Candidații care , în perioada menționată nu își depun dosarele de înscriere , se consideră retrași , iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia județeană de admitere , pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult