PROGRAM ÎNSCRIERI PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE

LUNI 13.05.2019 ORA 9,00 – 14,00

MARȚI 14.05.2018 ORA 9,00 – 14,00

Documente necesare înscriere pentru susținerea probei sau completarea notei ca urmare a echivalării:

  1. Cerere tip (se ia de la comisia de înscriere ) ;
  2. Anexa la fișa de înscriere (se ia de la secretariatul școlii de proveniență pe 8-9 mai 2019) ;
  3. Copie simplă certificat de naștere elev .

Echivalarea certificatelor de limbi moderne de nivel de competență lingvistică A2 cu nota 10 se face de către comisia din școala de proveniență.

N.B. Pentru elevii care susțin și la o altă limbă modernă proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la colegiul nostru se depune o singură anexă fișă de înscriere.

Pentru susținerea probelor de verificare elevii vor avea asupra lor un document de identificare valabil (carte de identitate,copie certificat de naștere).

Probele se vor desfășura după cum urmează :

Miercuri 15 mai 2019 – limba engleză

Joi 16 mai 2019 – limba franceză

Vineri 17 mai 2019 – limba germană

 

DIRECTOR,

Prof. Dr. Vasile NICOARĂ

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult