1 2 3 4 5 6 7
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
   Luni informatică informatică matematică

engleză /

germană

engleză /

germană

română germană -DD 
   Marți   religie

franceză /

engleză /

germană

fizică geografie

engleză /

germană

 
   Miercuri informatică filosofie sport istorie

engleză /

germană

matematică franceză
   Joi fizică informatică română română matematică matematică  
   Vineri

engleză /

germană

dirigenție

engleză /

germană

biologie fizică chimie

engleză /

germană