1 2 3 4 5 6 7
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
   Luni   română română fizică biologie engleză dirigenție
   Marți   sport antrepren matematică biologie informatică informatică
   Miercuri   română psihologie chimie fizică religie  
   Joi engleză sport chimie

muzică /

desen

matematică franceză  
   Vineri franceză fizică biologie geografie istorie matematică matematică