1 2 3 4 5 6 7 8

1200

12:50

13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
   Luni dirigenție  română engleză sport fizică fizică antrepren  
   Marți     română geografie matematică matematică biologie  
   Miercuri     engleză

germană /

franceză

fizică chimie istorie  
   Joi   română română psihologie

germană /

 franceză

religie chimie matematică 
   Vineri   matematică informatică informatică

muzică /

desen

biologie sport