1 2 3 4 5 6 7
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
   Luni fizică biologie sport chimie

engleză /

germană

informatică  
   Marți română

română

dirigenție geografie matematică matematică

engleză /

 germană

   Miercuri matematică istorie

engleză /

germană

engleză /

germană

desen dirigenție  
   Joi română română biologie sport fizică chimie   religie
   Vineri matematică educație civică

engleză /

germană

engleză /

germană

muzică tehnologie