1 2 3 4 5 6 7
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
   Luni   română informatică geografie fizică  dirigenție  matematică
   Marți   engleză fizică

germană /

franceză

istorie biologie  
   Miercuri  

germană /

franceză

română română sport matematică matematică 
   Joi   logica

muzică /

desen

biologie chimie informatică fizică
   Vineri informatică chimie română engleză matematică informatică  religie