1          2          3          4          5          6          7
     08:00
     08:50
     09:00
     09:50
     10:00
     10:50
     11:00
     11:50
     12:00
     12:50
     13:00
     13:50
     14:00
     14:50
   Luni  română  matematică  religie  biologie  

 germană/

 engleză

 germană/

 engleză

 informatică
   Marți    chimie  fizică  fizică  matematică

 germană /

 engleză

 engleză/

 franceză/

 germană

   Miercuri

 română

 matematică  fizică

 germană/

 engleză

 sport

  economie

 germană /

 engleză

   Joi

  istorie

 română

 engleză/

 franceză/

 germană

 informatică

 informatică

 

 
   Vineri  matematică  informatică  dirigenție

 germană/

 engleză

 geografie

 germqană DD