Nr.            Disciplina Numele și prenumele profesorului  Ore/săpt.
crt.      
1 Biologie    ȚULUCA MIORICA 2
2 Dirigenție    PETCU NEGUȚA 1
3 Educație fizică    DINCĂ AURELIA 2
4 Educație muzicală    STÂNGĂ MARIA 1
5 Educație plastică    MUNTEANU ANDREEA 1
6 Educație tehnologică    CUTOVA JENIȚA 1
7 Fizică    NEICU MARIA 2
8 Geografie    HRIȚCU CLAUDIA 1
9 Informatică    GEARÂP MIHAELA 1
10 Istorie    PETCU NEGUȚA 1
11 Limba franceză    GRAPĂ DOINA 2
12 Limba germană    BOCIOAGĂ ANCA 2
13 Limba engleză    CHERAMIDOGLU DOINA 4
14 Limba română    NISTORESCU MARIANA 4
15 Matematică    CONTANU MIHAI 4
16 Religie    SIMULA IONELA 1