La Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” procedura de aplicare a HG435/2020 care reglementează decontarea transportului gratuit al elevilor prin serviciile publice   locale și județene este următoarea :

A. Pentru transportul public local

    Elevii vor obține gratuit legitimația de călătorie prezentând la centrele de emitere a documentelor de transport ,carnetul de elev vizat prin ștampilă pentru anul în curs. Până la primirea carnetelor vizate vă puteți prezenta la ”Secretariatul elevi” pentru obținerea unei adeverințe .

B. Pentru transportul public județean

    Asigurarea gratuității transportului elevilor se face în conformitate cu prevederile art.84 , alin.3 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, care prevede :

(3) Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum și feroviar între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor.

În acest scop, la fiecare început de semestru școlar , elevii vor depune o cerere după modelul atașat, prin mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la ”Secretariatul elevi”.

În termen de 1 (una) zi lucrătoare, elevii vor primi o adeverință, conform cerințelor  art.6 din HG435/2020, dacă au dreptul de a beneficia de transport gratuit.

În termen de 48 ore de la obținerea documentului de călătorie , elevul are obligația de a depune la ”Secretariatul elevi”  o copie a acestuia, cu numele operatorului de transport și traseul.

 

Prezenta procedură a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al CNMB din data de 22 septembrie 2020. 

pdf mic      Cerere emitere adeverință transport

pdf mic      HG 435/2020

pdf mic      Art.84 LEN