BURSA DE PERFORMANȚĂ

1. Condiții de acordare

     a) locul I, II, III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor MECTS         

         - conform listei, actualizată anual până la 1 octombrie

     b) calificare la loturile MECTS pentru competițiile internaționale

     c) locul I, II, III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice,

         sportive, tehnico-științifice MECTS – conform listei, actualizată anual

2. Perioada de acordare

     Perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele de la pct.1.

3. Condiții de păstrare a bursei

      Nota 10 la purtare pe semestru.

                             BURSA  DE  MERIT

1. Condiții de acordare

              a) media 8,50 și 10 la purtare în semestrul I pentru clasele V și IX

      media generală 8,50 și 10 la purtare în anul anterior pt elevii din celelalte clase

              b) locul I, II, III ,la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor MECTS

              c) locul I, II, III, la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, sportive, tehnico-științifice MECTS

 2. Perioada de acordare

     a) pentru  cazul 1.a) : începând cu semestrul II pentru clasele V și IX

                                      începând cu semestrul I pentru celelalte clase

     b) pentru cazurile 1.b), c) : perioada  anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele

  3.Condiții de păstrare a bursei

      a) pentru cazul 1.a) : revizuire semestrială in funcție de situația școlară

              b) pentru cazurile 1.b), c) : nota 10 la purtare pe semestru

                            BURSA DE STUDIU

 1. Condiții de acordare

Venit lunar mediu / membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult = salariul minim/ec.

                                                  ȘI

                Media generală peste 7 + 10 la purtare în semestrul anterior

  2. Perioada de acordare

a) începând cu semestrul II pentru clasele V și IX

        b) începând cu semestrul I pentru celelalte clase

  3. Condiții de păstrare a bursei

 Revizuibile semestrial în funcție de modificările veniturilor și situația școlară.

                            BURSA DE AJUTOR SOCIAL

                Se acordă la cerere, în funcție de situația materială a familiei.

                Se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial în funcție de modificările intervenite în veniturile lunare nete.

        1. Condiții de acordare

       a) Orfani

    Bolnavi : TBC și în evidența dispensarelor școlare

                   diabet, boli maligne, sindrom malabsorbție gravă, insuficiență renală cronică, astmă bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cr.,

                    glaucom, miopie gravă, boli imunologice, HIV, SIDA, poliartrită juvenilă ,spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor.

Certificat medic specialist avizat de medic familie/școlar.

      b) elevi din mediul rural , școlarizați într-o altă localitate , fără posibilitatea de a studia  în localitatea de domiciliu.

      c) elevi proveniți din familii care :

        -        venit net mediu lunar / membru de familie / ultimele 12 luni mai mic de 50 % din salariul minim net / ec.

                                                    ȘI

        -        nu dețin terenuri mai mari de 20000 mp / colinar , șes ; 40000 mp / munte

  Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

   Actele doveditoare se depun în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

 

                                            DISPOZIȚII FINALE

 1.Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare , inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat.

 2.Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare dacă :

 a) Elevi promovați sau corigent / 1 disciplină + 10 la purtare.

 b) Absolvenți gimnaziu care fac dovada admiterii la liceu.

 c) Elevi repetenți din motive medicale.

 3. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o perioadă mai mare de timp.

 

pdf mic   Ordinul MEN acordare burse

pdf mic   Calendarul olimpiadelor școlare naționale

pdf mic   Calendarul activităților de pregătire și selecție a loturilor pt olimpiadele internaționale

pdf mic    Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de MEN

pdf mic     Anexa A calendar concursuri naționale școlare

pdf mic     Anexa B calendar concursuri naționale școlare

pdf mic     Nota MEN listă burse