COMISIA PENTRU MONITORIZAREA FRECVENȚEI ELEVILOR

 • Prof. NICULESCU FLORINA JASMINE - responsabil

COMISIA PENTRU IMAGINE ȘI SITE-UL ȘCOLII

 • Prof.GHEORGHE FLORENTINA - responsabil
 • BOSINCEANU DORINA - administrator site
 • DRAGOMIR RADU - administrare LCD-uri
 • SIMULA IONELA- organizare expoziții
 • TRANDAFIR DANIEL - organizare târguri

COMISIA SNAC

 • Prof. GEARÂP MIHAELA - coordonator
 • Prof. PETCU NEGUȚA - membru
 • Prof. ROȘIORU AMALIA - membru
 • Psiholog ȚEPELUȘ LILIANA - membru

COMISIA DE BURSE ȘCOLARE

 • Prof. DOGĂRESCU ADINA - responsabil
 • BOSINCEANU DORINA - membru
 • ȚĂRANU LILIANA - membru
 • SOLOMON MĂRIOARA - membru

COMISIA DE GESTIONARE SIIIR

 • Prof.dr. VASILE NICOARĂ  - președinte
 • BOSINCEANU DORINA - administrator SIIIR
 • PAPADOPOL ELENA  - membru
 • IȘVANCA SILVIU - membru
 • PAȚA MIHAELA - MEMBRU
 • DRAGOMIR RADU - membru
 • Prof. NICULESCU FLORINA JASMINE - membru

COMISIA DE CURRICULUM ȘI A DIRIGINȚILOR (caracter permanent)

 • Prof. DERMENGIU ALINA - responsabil
 • Prof. MATEI BIANCA IONELA - membru
 • Prof. GEARÂP MIHAELA - membru
 • Prof. MORARU GHEORGHE - membru
 • Prof. MINDIRIGIU EDUARD - membru

COMISIA PENTRU FORMARE ȘI PERFECȚIONARE CONTINUĂ (caracter permanent)

 • Prof. ZAHARIA CRISTINA ELENA - responsabil
 • Prof. PETCU NEGUȚA - membru
 • Secretar șef PAPADOPOL ELENA - membru
 • Laborant BOSINCEANU DORINA - membru

COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (caracter permanent)

 • Prof.dr. NICOARĂ VASILE - președinte
 • Prof. CUTOVA JENIȚA - responsabil
 • PAȚA MIHAELA - secretar
 • DOBRINAȘ GABRIELA - membru
 • DRAGOMIR RADU - membru
 • TRANDAFIR DANIEL SORIN - membru
 • PĂTRUȚ MARICICA - membru
 • RIZEA VIOREL - membru

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN (caracter permanent)

 • Dir.adj. TĂNASE LOREDANA  ELENA- președinte
 • Prof. DRĂGAN DUMITRU - vicepreședinte
 • IȘVANCA SILVIU  - responsabil implementare
 • ȚĂRANU LILIANA - secretar
 • PAȚĂ MIHAELA - membru
 • DRAGOMIR RADU - membru
 • SIMULA IONELA - membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI , A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII (caracter permanent)

 • Prof. dr. RADU LUMINIȚA- responsabil
 • Prof. GACHE FLORIAN AURELIAN - membru
 • Prof. ROȘIORU AMALIA MARIA - membru
 • Prof. CHICHIRIM NELU - membru
 • Prof. NICOLĂESCU ROXANA - membru
 • Prof. OPREA SANDA - membru
 • Psiholog ȚEPELUȘ LILIANA - membru

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE (caracter permanent)

 • Prof. ARIF ANDALUZIA - responsabil
 • Prof . MARINESCU MARINA – membru (coordonare evenimente istorice)
 • Prof. DINCĂ AURELIA – membru (cordonare evenimente sportive)
 • Prof. MARTINESCU CRINA – membru (coordonare evenimente culturale și artistice)
 • Prof. BĂRĂITARU JANETTA – membru (coordonare proiecte europene)
 • Psiholog ȚEPELUȘ LILIANA – membru (coordonare proiecte din mediul social defavorizat)
 • SIMULA IONELA – membru (promovare culturală)

COMISIA PENTRU CONCURSURI ȘI OLIMPIADE

 • Prof. CHICHIRIM MIRELA - responsabil
 • Prof. CONTANU MIHAI - membru
 • Prof. RADU LUMINIȚA - membru
 • Prof. ZÎRNĂ CĂTĂLIN – membru
 • Prof. BELCIN LUMINIȚA - membru

COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI

 • Prof. dr. NICOARĂ VASILE - președinte
 • ȚĂRANU LILIANA - secretar
 • Prof. DRĂGAN DUMITRU - membru
 • Prof. DUMITRU MONICA - membru
 • Prof. RĂVOIU -CECMAN DANIELA - membru

COMISIA DE RECEEPȚIE BUNURI ȘI SERVICII

 • Prof. TĂNASE LOREDANA - președinte
 • PĂTRUȚ MARICICA - membru
 • TRANDAFIR DANIEL - membru

COMISIA PRIVIND SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE

 • Prof.dr. NICOARĂ VASILE - președinte
 • Prof. ZAHARIA CRISTINA - membru
 • Metodist CCD AMZA NARCIZ - membru

      COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (caracter permanent)

  • Prof. dr. NICOARĂ VASILE - responsabil
  • Prof. BĂRĂITARU JANETTA - membru
  • Prof. NEICU MARIA - membru
  • Prof. ZÎRNĂ CĂTĂLIN - membru
  • Prof. MARIN GINA - membru
  • BUDURESCU ILEANA - comitet părinți
  • TRANDAFIR RALUCA - reprezentant Consiliu local
  •                                       - reprezentant elevi