În anul școlar 2018 - 2019 , Comisia de evaluare și asigurare a calității va avea următoarea componență:

  • Prof. OPREA LUCIAN - responsabil
  • Prof. ARIF ANDALUZIA - membru
  • Prof. CRĂCIUN DANIELA - membru
  • Prof. GIUGLEA LAURA - membru
  • Prof. NICOLESCU ADRIAN - membru
  • Prof. TONE GINA - membru
  • BUDURESCU ILEANA - comitet părinți
  • TRANDAFIR RALUCA - reprezentant Consiliu local
  • ROȘU ANDREEA  - reprezentant elevi