Testarea candidaților pentru admiterea în clasa a-V-a în anul școlar 2017 - 2018 se va desfășura în data de 17 iunie 2017.

Informațiile necesare se găsesc în fișierele atașate.V

De la Secretariatul colegiului se poate procura , contra cost, ”Ghidul admiterii în clasa a-V-a”.

pdf mic     Procedura admiterii                                           

 pdf mic     Lista echivalărilor la limbile moderne

 

Important !

În Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ 5079/31.08.2016, la art. 139 , lit.d (7), se precizează :

Elevii care, anterior înscrierii în clasa a-V-a , la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională au susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională și au obținut o diplomă de nivel A1 sau nivel superior sunt admiși fără a mai susține proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, NUMAI  dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională.În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii susțin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe a limbii respective.