Pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 se pot depune cereri de transfer intern ( pentru elevii CNMB) sau extern ( pentru elevi proveniți din alte școli).

Pentru elevii claselor a IX-a , art.141, alin.a din ROFUIP prevede :

” in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita transferul ”.
 
CALENDARUL TRANSFERURILOR 
 
- depunerea dosarelor de transfer pe adresa de email a școlii : 29.01.2021 - 01.02.2021, ora 12,00 ;
- analiza dosarelor de transfer de către Consiliul de Administrație : 02.02.2021 ;
- susținerea examenelor de difererențe și / sau a testului de cunoștințe la matematică / istorie : 04.02.2021
- afișarea rezultatelor finale după contestații : 05.02.2021.
 
DEPUNEREA DOSARELOR DE TRANSFER
  
Dosarul de transfer se va transmite pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., având subiectul ”Transfer_ nume elev”, în format scanat sau poză, în perioada menționată mai sus.
Dosarul va conține :
1. cererea de transfer pe care o puteți descărca mai jos ;
2. adeverință de la școala de proveniență cu media și nota la purtare de pe primul semestru sau copie după carnetul de note ;
3. copii după diplome relevante la olimpiade sau concursuri din ultimii 2 ani ;
4. copii după certificatul de naștere și cartea de identitate a elevului ;
5. copii după cărțile de identitate ale părinților.
 
Pentru transferurile interne se va depune doar ”Cererea de transfer”.
Veți primi pe mail un număr de înregistrare a dosarului până la data de 02.02.2021.
 
 
 

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult