A                                                      ANUNȚ TRANSFER ELEVI ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020, SEMESTRUL II

     AElevii admiși în clasa a-IX-a se pot transfera de la un liceu la altul, sau , intern, de la o specializare la alta, numai după primul semestru , dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul ( conform ROFUIP, art.152, alin.a).

      B. Transferul intern în CNMB se face în baza cererii – tip de la secretariat, respectând numărul de locuri, media semestrială și limbile moderne studiate, pentru fiecare clasă.

      C. Transferul elevilor din alte școli :

            a) depunerea dosarelor : 3 ianuarie 2020 – 7 ianuarie 2020, între orele 10,00 – 14,00 ;

            b) analiza dosarelor in Consiliul de Administrație : 8 ianuarie 2020 ;

            c) testare și diferențe : 9 ianuarie 2020

       Condiții pentru acceptarea dosarului :

  1. Să existe loc disponibil.
  2. Media generală a semestrului I să fie cel puțin egală cu ultima medie din clasa la care se solicită transferul ;
  3. Media  la purtare 10(zece);
  4. Performanțe școlare dovedite prin diplome cu premii la concursuri școlare și/sau olimpiade , cel puțin la nivel județean.

      Elevii al căror dosar va fi acceptat pentru transfer, vor susține un test la matematică (profilul real) sau la istorie (profilul uman). În baza rezultatului obținut se va stabili ierarhia ocupării              locurilor disponibile.

      Pentru elevii, interni sau externi, care solicită transfer de la un profil la altul, se impune promovarea unui examen de diferență pentru disciplinele din Trunchiul Comun care nu au fost studiate.

       Documente necesare pentru dosarul de transfer :

  1. Cerere – tip de la secretariat ;
  2. Copie după carnetul de note completat la zi ;
  3. Copii după diplome privind premii la concursuri și olimpiade relevante ;
  4. Copie după certificatul de naștere și CI elev ;
  5. Copie după CI părinți.

                                               

                                                    DIRECTOR

                                           Prof.dr. Nicoară Vasile                                         

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult