ANUNȚ TRANSFER ELEVI ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

A. Elevii admiși în clasa a-IX-a se pot transfera de la un liceu la altul, numai după primul semestru , dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul ( conform ROFUIP, art.152, alin.a).


B. Procedura CNMB pentru transfer elevi din alte școli :
a. depunerea dosarelor : 16 iulie 2018 – 20 august 2018, între orele 10,00 – 13,00;
b. verificarea dosarelor : 21 – 23 august 2018;
c. analiza cererilor in Consiliul de Administrație : 24 august 2018;
d. test scris la matematică / profilul real : 30 august 2018
                        istorie / profilul uman : 30 august 2018
e. afișarea rezultatelor inițiale : 31 august 2018;
f. depunerea contestațiilor : 31 august 2018 , între orele 12,00 – 15,00;
g. afișarea rezultatelor finale : 3 septembrie 2018, ora 15,00;
h. examene de diferență : 4 – 8 septembrie 2018.


Condiții pentru acceptarea dosarului :
1. Media generală a anului școlar precedent să fie cel puțin egală cu ultima medie din clasa la care se solicită transferul ;
2. Media anuală la purtare 10(zece);
3. Performanțe școlare dovedite prin diplome cu premii la concursuri școlare și/sau olimpiade , cel puțin la nivel județean.
Testul de matematică / istorie va ordona ierarhia și , după promovarea examenelor de diferențe ( pentru cei care vin de la alte specializări ) , vor fi repartizați pe locurile libere.


Documente necesare pentru dosarul de transfer :
1. Cerere – tip de la secretariat ;
2. Adeverință de la unitatea școlară de proveniență cu situația școlară, media generală anuală, media anuală la purtare și numărul total de absențe – motivate și nemotivate ;
3. Copii după diplome privind premii la concursuri și olimpiade relevante ;
4. Copie după certificatul de naștere și CI elev ;
5. Copie după CI părinți.


C. Transferul intern în CNMB se face în baza cererii – tip de la secretariat, respectând numărul de locuri, media anuală și limbile moderne studiate.

 

Director
Prof.dr. Vasile Nicoară

 

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult