ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI  LA CNMB ÎN URMA 

           REPARTIZĂRII COMPUTERIZATE DIN 9 IULIE 2018

 

Perioada de înscriere :  marți , 10 iulie 2018 , între orele 10,00 – 12,00 ; 12,30 – 14,30

                                       joi ,12 iulie  2017 , între orele 10,00 – 12,00 ; 12,30 – 14,30

                                       vineri ,13 iulie 2017 , între orele 10,00 – 12,00 ; 12,30 – 14,30

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte :                                               

  1. Cererea de înscriere ( formular tip de la secretariat)
  2. Copie simplă  CI elev și originalul pentru conformitate
  3. Copie simplă Certificat de naștere elev și originalul pentru conformitate
  4. Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a- VIII-a (original)
  5. Foaie matricolă pentru clasele V – VIII ( original)
  6. Fișa medicală (original)
  7. Copie simplă  CI ambii părinți cu menționarea numărului de telefon și a adresei de e-mail.
  8. Cerere studiu religie ( formular tip de la secretariat) dacă se optează pentru participarea la orele de religie.

 

Toate documentele vor fi aduse într-o singură folie de plastic.

 

Candidații care , în perioada menționată nu își depun dosarele de înscriere , se consideră retrași , iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia județeană de admitere , pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult