ANUNȚ

ADMITERE ÎN CLASA  a V–a, IUNIE 2018

Înscrierea elevilor pentru admiterea în clasa a V-a, an școlar 2018 – 2019, se va realiza în zilele de 5, 6, 7, 8 și 12 iunie, intre orele 10.00 – 14.00, cu următoarele documente:

            - cerere tip de înscriere;

                  - copie după certificatul de naștere al elevului;

                  - copie după BI/CI al părintelui/tutorelui legal.

   Precizăm că vom organiza 3 clase, fiecare a câte 30 de locuri, total 90 locuri, iar în cazul în care numărul elevilor înscriși îl va depăși pe cel al numărului de locuri se va organiza examen de  admitere din matematică. Examenul de matematică se va desfășura în ziua de 16 iunie 2018. Accesul elevilor in săli (imobilul liceului din str. Ștefan cel Mare, nr.6) se va face in intervalul orar 9.00 – 9.30, iar proba va începe la ora 10.00, cu durata de 60 de minute.

    Elevii declarați admiși în urma susținerii probei de matematică vor fi înmatriculați, la cerere, in zilele de 20 și 21 iunie, orele 13.00-16.00, iar în baza opțiunilor exprimate vom stabili structura claselor. Noul curriculum pentru gimnaziu ne oferă posibilitatea introducerii unor cursuri opționale, pe care noi le propunem: matematică (o oră in plus) și limba modernă în comunicare (una – două ore în plus).

         

  Director,                                

  Prof.dr. Vasile Nicoară                     

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult