PROGRAM ÎNSCRIERI PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE

LUNI 14.05.2018 ORA 10,00 – 14,00

MARȚI 15.05.2018 ORA 10,00 – 14,00

Documente necesare înscriere pentru susținerea probei :

  1. Cerere tip  (se ia de la comisia de înscriere ) ;
  2. Anexa la fișa de înscriere (se ia de la secretariatul școlii de proveniență pe 10-11 mai 2018) ;
  3. Copie simplă certificat de naștere elev .

Documente necesare pentru completarea anexei la fișa de înscriere :

    - valabil pentru cazurile de echivalare cu certificate de competență lingvistică -

  1. Cerere tip  (se ia de la comisia de înscriere) ;
  2. Anexa la fișa de înscriere (se ia de la secretariatul școlii de proveniență pe 10-11 mai 2018) ;
  3. Copie simplă certificat de naștere elev .

Echivalarea certificatelor de limbi moderne de nivel de competență lingvistică A2 cu nota 10 se face de către comisia din școala de proveniență.

N.B. Pentru elevii care susțin și la o altă limbă modernă proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la colegiul nostru se depune o singură anexă fișă de înscriere.

Pentru susținerea probelor de verificare elevii vor avea asupra lor un document de identificare valabil (carte de identitate, certificat de naștere).

 Prezența elevilor la proba de verificare – cu 30 minute înainte de începerea probei.

DIRECTOR,

Prof. Dr. Vasile NICOARĂ

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult