Precizăm că la încheierea înscrierii pentru admiterea în clasa a V-a s-au înregistrat 131 de candidaţi, după cum urmează :

Intensiv limba engleză – 98 candidaţi pe 60 locuri

Intensiv limba germană – 29 candidaţi pe 15 locuri

Intensiv limba franceză – 4 candidaţi pe 15 locuri

Conform art. 139 din Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice nr. 5079 / 31.08.2016, se organizează examen scris pentru toţi candidaţii, atât la matematică, cât şi la limba modernă.

Programul de desfăşurare a examenului de admitere în clasa a V-a de sâmbătă ,17 iunie 2017, este următorul:

8,30 – 9,00 – intrarea elevilor în sala de examen

    9,00 -10,00 – probă scrisă la matematică

10,30 -11,30 – probă scrisă la limba modernă

        Accesul elevilor în sala de examen se face pe baza carnetului de elev sau a certificatului de naştere.

        Candidaţii vor folosi pentru scrierea lucrărilor pix sau stilou de culoare albastră.

 

DIRECTOR,

PROF. DR. VASILE NICOARĂ

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult