Reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu cu privire la decizia de proclamare a anului 2018 drept “Anul european al patrimoniului cultural”. În acest context, Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale invită toate liceele interesate să participe la concursul „Euroscola” cu tema „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”.

Scopul acestei inițiative este de a aduce în centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. Principalele obiective ale inițiativei sunt: promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale; sublinierea contribuției economice a patrimoniului în sectoarele creative și culturale, precum și la dezvoltarea locală și regională; reliefarea rolului patrimoniului cultural în relațiile externe ale Uniunii, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al refacerii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța se înscrie în această competiție cu o echipă, formată din 24 de elevi și doi profesori coordonatori, care își propune, pe de o parte,  prezentarea unui obiect de patrimoniu din orașul Constanța, iar pe de altă parte realizarea unei campanii de informare și promovare a acestuia.

Una dintre valorile inestimabile ale patrimoniului cultural local, național și european este complexul arhitectonic „Edificiul Roman cu Mozaic”, monument-simbol al Constanței, localizat în inima orașului. Echipa Colegiului Național „Mircea cel Bătrân își propune să evidențieze valoarea de patrimoniu a „Edificiului Roman cu Mozaic” deoarece vestigiile  acestei construcții  păstrează imaginea măreței civilizații greco-romane și a cetății Tomisului într-o perioadă de înflorire economică, constituind o mărturie incontestabilă a vieții sociale, culturale și comerciale de pe aceste meleaguri.

 Activitățile propuse se vor desfășura în perioada 12 iunie-30 septembrie 2017, conform obiectivelor stabilite de organizatorii competiției.

Obiective:

Echipa Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța  își dorește ca, prin proiectul „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”, să atingă următoarele obiective:

 • responsabilizarea elevilor implicați în proiect cu privire la rolul patrimoniului local în păstrarea identității naționale și promovarea diversității culturale;
 • completarea orizontului cultural al tinerilor și cultivarea unei atitudini responsabile pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu;
 • sensibilizarea tinerilor și a publicului larg în legătură cu necesitatea de a proteja moștenirea culturală tangibilă;
 • conștientizarea  importanței respectării patrimoniului național și a locului său în patrimoniul cultural european;
 • dezvoltarea capacității de analiză și sinteză și a creativității elevilor care compun echipa de proiect;
 • dezvoltarea abilităților de comunicare și lucru în echipă a elevilor implicați în proiect;

Componența echipei a fost constituită respectând principiul liberei opțiuni (a motivației proprii).

Coordonatori:

Prof. Zaharia Elena-Cristina

Prof. Deancu Mihaela

Membrii echipei:

1.Dogaru Vlad-Andrei

2.Ciobanu Ștefan-Rareş

3.Ionescu Mircea-Andrei

4.Hagi-Islai Edy

5.Ilinca Andrei

6.Bruncher Ioana-Cristiana

7.Baciu Andrada Maria

8.Lăcătuș Mara

9.Iuruc Steliana

10.Crăciun Illia-Denise

11.Belcin Mara-Gabriela

12.Miron Cristina-Maria

13.Stan Alexandra

14.Drăguș Andreea

15.Ceară Filip-Ioan

16.Voinica Meriem

17.Iosif Maria

18.Poșerba Dragoș

19.Muteș Crina-Mădălina

20. Georgescu Tania

21. Tudor Georgiana-Viviana

22. Dan Ariana Andreea

23. Herlea Ştefan Alexandru

24. Batman Aylin

Stadiile proiectului:

Înaintea demarării proiectului, în perioada 26 mai-9 iunie, au avut loc câteva etape preliminare ce au inclus: constituirea echipei de proiect, întâlniri de lucru pentru alegerea obiectului de patrimoniu, stabilirea obiectivelor concrete și propunerea activităților ce urmează a fi desfășurate. Astfel, în vederea organizării proiectului în cadrul școlii noastre, s-a avut în vedere fixarea unei strategii de management care să conducă la realizarea obiectivelor precum și propunerea de activități concrete, a unui buget minim și a unor strategii de atragere de parteneri.

Calendarul activităților propuse:

12.06.2017

Lansarea oficială a proiectului prin publicarea pe site-ul școlii și pe pagina de Facebook, concepută în acest scop.

12-30.06.2017

Întâlniri de lucru care vizează:

 • consultarea și studierea unor surse  bibliografice variate cu scopul unei documentări ample și  riguroase asupra obiectivului de patrimoniu ales;
 • vizită de studiu la Edificiul Roman cu Mozaic;
 • întrevederi tematice și workshop-uri organizate în parteneriat cu Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța.
 • elaborarea unei prezentări scrise a obiectului de patrimoniu ales, în limba română și în limba franceză.

1.07-01.09.2017

Proiectarea și derularea campaniei de informare și promovare a Edificiului Roman cu Mozaic prin:

 • crearea unui videoclip în vederea promovării obiectivului ales și difuzarea acestuia pe YouTube; 
 • realizarea de materiale suport care vor fi folosite în cadrul campaniei de informare și conștientizare (pliante, flyere, afișe);
 • campanie de afișaj și distribuire a flyerelor;
 • crearea unei pagini web, dedicată campaniei;
 • prezentarea proiectului pe rețelele sociale (Facebook, Twitter);

30.09-09.10.2017

Întocmirea dosarului și expedierea acestuia către Biroul de Informare al Parlamentului European în România.

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult